12:6:08 - Yanjali - Atlanta Photographer Dan Smigrod